Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 SGK Toán 5

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 16 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 15 sgk toán lớp 5

Bài 1. Tính:

a) ( frac{7}{9}+frac{9}{10}) ;            b) ( frac{5}{6}+frac{7}{8}) ;             c) ( frac{3}{5}+frac{1}{2}+frac{3}{10}) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 SGK Toán 5

Bài làm

a) ( frac{7}{9}+frac{9}{10}) ( =frac{70}{90}+frac{81}{90}=frac{151}{90}) ;

b) ( frac{5}{6}+frac{7}{8}) ( =frac{40}{48}+frac{42}{48}=frac{82}{48}=frac{41}{24}) ;

c) ( frac{3}{5}+frac{1}{2}+frac{3}{10}) ( =frac{6+5+3}{10}=frac{14}{10}=frac{7}{5}) .


Bài 2 trang 16 sgk toán 5

Bài 2. Tính:

a)  ;           b)   ;            c)  .

Bài làm

a)   ;

b)    ;

c)   .


Bài 3 trang 16 sgk toán 5

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

                                        ( frac{3}{8}+frac{1}{4}=?)

A. ( frac{7}{9})                 B. ( frac{3}{4})                   C. ( frac{5}{8})                      D. ( frac{4}{12}) .

Bài làm

( frac{3}{8}+frac{1}{4}=frac{3}{8}+frac{2}{8}=frac{5}{8}) 

Đáp án C.


Bài 4 trang 16 sgk toán 5

Bài 4. Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;         b) 7m 3dm;           c) 8dm 9cm;              d) 12cm 5mm.

Bài làm:

a) 9m 5dm = 9m + ( frac{5}{10}) m = ( 9frac{5}{10}) m;

b) 7m 3dm = 7m + ( frac{3}{10}) dm = ( 7frac{3}{10}) dm;

c) 8dm 9cm = 8dm + ( frac{9}{10}) dm = ( 8frac{9}{10}) ;

d) 12cm 5mm = 12cm + ( frac{5}{10}) cm = ( 12frac{5}{10}) cm.


Bài 5 trang 16 sgk toán 5

Bài 5. Biết  quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm

 quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-16-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp