Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161 SGK toán lớp 4

0
85
Rate this post

Giải bài tập trang 161 bài ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) SGK toán lớp 4. Câu 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn…

Bài 1: 

989…1321                                 34 579…34 601

27 105…7985                             150 482…150 459

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161 SGK toán lớp 4

8300 : 10 …830                          72 600…726 x 100

Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 7426; 999; 7642; 7624. 

b) 3158; 3518; 1853; 3190.

Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1567; 1590; 897; 10261

b) 2476; 4270; 2490; 2518.

Bài 4:a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

b)Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

c) Viết số lẻ bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

d) Viết số chẵn lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Bài 5: Tìm x, biết 57

a) x là số chẵn

b) x là số lẻ.

c) x là số tròn chục.

Bài giải:

Bài 1:

989

27 105 > 7985                             150 482 > 150 459

8300 : 10 = 830                          72 600 = 726 x 100

Bài 2:

a) 999; 7426; 7624; 7642

b) 1853; 3158; 3190; 3518.

Bài 3:

a) 10261; 1590; 1567; 897.

b) 4270; 2518; 2490; 2476.

Bài 4:

a) 0; 10; 100

b) 9; 99; 999

c) 1; 11; 101

d) 8; 98; 998

Bài 5:

a) Vậy các số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 58; 60.

 Vậy x là: 58; 60

b) Vậy các số lẻ lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 59; 61.

Vậy x là 59; 61.

c) Số tròn chục lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 60. Vậy x là 60.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-161-sgk-toan-lop-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp