Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
58
Rate this post

Giải bài tập trang 77, 78 bài tỉ lệ bản đồ Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết vào chỗ chấm…

1. Viết vào chỗ chấm:

● Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là …………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập Toán 4 tập 2

● Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là …………

2. Nối tương ứng  giữa độ dài “thu nhỏ” trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 với “độ dài thật”:

3. Viết vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

 

Độ dài thật

 

 

 

500m

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường AB là:

Bài giải:

1.

 Bản đồ Việt Nam được vẽ theo tỉ lệ là 1 : 10 000 000

 Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là: 10 000 000cm.

2.

3.

Tỉ lệ bản đồ

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

Độ dài thu nhỏ

1mm

1cm

1dm

1m

Độ dài thật

1000mm

300cm

10 000dm

500m

4.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-77-78-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp