Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 SGK Toán 4

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 17 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau…

Bài 1 Tiết 13 trang 17 sgk Toán 4

Bài 1. Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 35 627 449;                                                             c) 82 175 263;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 SGK Toán 4

b) 123 456 789;                                                           d) 850 003 200.

Hướng dẫn giải:

a) Số  35 627 449 đọc là: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có giá trị là 5 triệu

b) Số 123 456 789 đọc là: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có giá trị là 5 chục nghìn

c) Số 82 175 263 đọc là: Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi năm nghìn hai trăm sáu mươi ba.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 và chữ số 5 có giá trị là 5 nghìn

d) Số 850 003 200 đọc là: Tám trăm năm mươi  triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 nghìn  và chữ số 5 có giá trị là 5 chục triệu.
Bài 2, bài 3 trang 17 Tiết 13 sgk Toán 4

Bài 2. Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị.

Hướng dẫn giải:

a) 5760342

b) 5706342

c) 50076342

d) 57634002

Bài 3. Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:

a) Trong các nước đó:

– Nước nào có dân số nhiều nhất?

– Nước nào có dân số ít nhất?

b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự ít lên đến nhiều.

Tên nước

Số dân

Việt Nam

77 263 000

Lào

5 300 000

Cam- pu- chia

10 900 000

Liên Bang Nga

147 200 000

Hoa Kỳ

273 300 000

Ấn Độ

989 200 000

 Hướng dẫn giải:

a) Trong số các nước nêu trên nước Ấn Độ có số dân nhiều nhất.

– Nước Lào có dân số ít nhất

b) Các nước có số dân xếp theo thứ tự từ ít đến nhiều là:

Lào; Cam-pu-chia; Việt Nam; Liên Bang Nga; Hoa Kỳ; Ấn Độ

 


Bài 4 Tiết 13 trang 17 sgk Toán 4

Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” hay “ 1 tỉ”

5 000 000 000

“ năm nghìn triệu” hay “…………….”

315 000 000

“ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “……………”

………………………

“…………………….triệu” hay “ba tỉ”

Hướng dẫn giải:

 

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” hay “ 1 tỉ”

5 000 000 000

“ năm nghìn triệu” hay “ năm tỉ ”

315 000 000

“ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “ba trăm mười lăm tỉ”

………………………

“Ba nghìn  triệu” hay “ba tỉ”

 


Bài 5 Tiết 13 trang 18 sgk Toán 4

Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó:

Hướng dẫn giải:

Hà Giang có sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm dân

Hà Nội có ba triệu không trăm linh bảy nghìn dân

Quảng Bình có tám trăm mười tám nghìn ba trăm dân

Gia Lai có một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm dân.

Ninh Thuận có năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm dân.

TP Hồ Chí Minh có năm triệu năm trăm mười bốn nghìn tám trăm dân.

Cà Mau có một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm dân.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-17-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp