Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4

0
85
Rate this post

Giải bài tập trang 171,172 bài ôn tập về đại lượng SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = ….kg                            1 tạ   = …..yến

1 tạ   = …kg                             1 tấn  = …tạ

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171,172 SGK Toán 4

1 tấn = …kg                              1 tấn = ….yến

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 yến = …kg                      ({1 over 2}) yến      = ….kg

50kg =….yến                            1 yến 8kg = ….kg

b) 5 tạ =….yến                         1500kg =….tạ

30 yến = ….tạ                          7 tạ 20kg =….kg

c) 32 tấn = …..tạ                      4000kg = ….tấn

230 tạ = …..tấn                        3 tấn 25kg = …..kg

Bài 3

2kg 7 hg…2700g                         60kg 7g …..6007g

5kg 3g….5035g                           12 500g…..12kg 500g

Bài 4: Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Bài giải:

Bài 1:

1 yến = 10kg                                1 tạ   = 10 yến

1 tạ   = 100kg                              1 tấn  = 10 tạ

1 tấn = 1000kg                              1 tấn = 100 yến

Bài 2:

a) 10 yến = 100kg                     ({1 over 2}) yến      = 5kg

50kg = 5 yến                            1 yến 8kg = 18kg

b) 5 tạ = 50 yến                         1500kg = 15 tạ

30 yến = 3 tạ                          7 tạ 20kg = 720kg

c) 32 tấn = 320 tạ                      4000kg = 4 tấn

230 tạ = 23 tấn                        3 tấn 25kg = 3025kg

Bài 3: 

2kg 7 hg = 2700g                         60kg 7g > 6007g

5kg 3g

Bài 4:

1kg 700g = 1700g

Cả cá và rau cân nặng :

1700 + 300 = 2000 (g)

2000g = 2kg

Đáp số: 2kg.

Bài 5:

Xe ô tô chở được tất cả là:

50 x 32 = 1600 (kg)

1600kg = 16 tạ

Đáp số: 16 ta gạo.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-171172-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp