Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
88
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 97 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính …

1. Tính :

a.  ({8 over 7}:4 ) =

 (25:{5 over {11}} ) =

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập Toán 5 tập 2

b.

2. Tính nhẩm :

a. 2,5 : 0,1 =

3,6 : 0,01 =

4,7 : 0,1 =

5,2 : 0,01 =

b. 15 : 0,5 =

12 : 0,25 =

17 : 0,5 =

({5 over 7}:0,25) =

3. Viết kết quả của phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu) :

Mẫu: (3:4 = {3 over 4} = 0,75)

a. 7 : 2 =

b. 1 : 5 =

c. 6 : 4 =

d. 1 : 8 =

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một lớp học có 12 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nam ?

A. 125%.                     B. 55,6%.       

C. 80%.                       D. 44,4%

Bài giải

1.

a. ({8 over 7}:4 = {8 over 7} times {1 over 4} = {2 over 7})

(25:{5 over {11}} = 25 times {{11} over 5} = 55)

b.

2.

a. 2,5 : 0,1 = 25

3,6 : 0,01 = 360

4,7 : 0,1 = 47

5,2 : 0,01 = 520

b.  

 (15:0,5 = 15:{1 over 2} = 30)

 (12:0,25 = 12:{1 over 4} = 48)

 (17:0,5 = 17:{1 over 2} = 34)

({5 over 7}:0,25 = {5 over 7}:{1 over 4} = {{20} over 7} = 2{6 over 7})

3.

a.  (7:2 = {7 over 2} = 3,5)

b.  (1:5 = {1 over 5} = 0,2)

c.  (6:4 = {6 over 4} = 1,5)

d.  (1:8 = {1 over 8} = 0,125)

4.

Hướng dẫn

 ({{12} over {15}} = {4 over 5} = {{4 times 20} over {5 times 20}} = {{80} over {100}} = 80% )

Vậy khoanh vào đáp án C. 80%

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-4-trang-97-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp