Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 172, 173 bài ôn tập về đại lượng (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m=…. dm2                                       1km2 = ….m2

1m2 = …cm2                                        1dm2 = ….cm2

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172, 173 SGK Toán 4

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

15m2 = …cm2                                        ({1 over {10}})m=…dm2

103m2 =… dm2                                      ({1 over {10}})dm2=…cm2

2110dm2 =… cm2                                  ({1 over {10}})m=…cm2

b) 500cm2 = ….dm2                               1cm2 = ….dm2   

1300dm2 = ….m2                                   1dm2 = ….m2

60000cm2 =…m2                                   1cm2 = ….m2

c) 5m29dm2 =….dm2                              700dm2 = ….m2

8m250cm2 =….cm2                                50000cm2 = ….m2

Bài 3: 

2m25dm2 ….25dm2                                         3m2 99dm2 ….4m2

3dm25cm2 ….305cm2                                      65m2….6500dm2

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được  kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài giải:

Bài 1:

1m2= 100dm2                                       1km2= 1000000m2

1m2= 10000cm2                                   1dm2 = 100cm2  

Bài 2:

a) 15m2= 150000cm2                            ({1 over {10}})m2= 10dm2

103m2= 10300dm2                                 ({1 over {10}})dm2 = 10cm2

2110dm2 = 211000cm2                          ({1 over {10}})m2= 1000cm2

b) 500cm2 = 5dm2                                 1cm2 = ({1 over {100}})dm2  

1300dm2 = 13m2                                   1dm2 = ({1 over {100}})m2

60000 cm2= 6m2                                    1cm2 = ({1 over {10000}})m2

c) 5m29dm2 = 509 dm2                          700dm2 = 7m2

8m250cm2 = 80050 cm2                         50000cm2 = 5m2

Bài 3:

2m25dm2 > 25dm2                                3m2 99dm2 2

3dm25cm2 = 305cm2                             65m2 = 6500dm2

Bài 4:

Diện tích thửa ruộng là:

64 x 25 = 1600 (m2 )

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

({1 over {2}}) x 1600 = 800 (kg)

800kg = 8 tạ

Đáp số: 8 tạ thóc.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-172-173-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp