Giải bài 1, 2, 3 trang 70 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
91
Rate this post

Giải bài tập trang 70 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống…

1. Tỉ số của hai số là ({4 over 7}). Hiệu của hai số đó là 15. Tìm hai số đó.

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 70 Vở bài tập Toán 4 tập 2

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

 

 

 

 

 

Số lớn

 

 

 

 

 

3. Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là (36{m^2}) .Tính diện tích của mỗi hình, Biết diện tích hình vuông bằng ({3 over 5}) diện tích hình chữ nhật.

Bài giải:

1. 

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Số bé là:

(15:3 times 4 = 20)

Số lớn là:

20 + 15 = 35

Đáp số: Số bé là 20

             Số lớn là 3

2.

Hiệu

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

46

27

42

82

81

Số lớn

69

45

98

205

189

3. 

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2(phần)

Diện tích hình vuông là:

(36:2 times 3 = 54({m^2}))

Diện tích hình chữ nhật là:

54 + 36 = 90 (({m^2}) )

Đáp số: Diện tích hình vuông (54{m^2})

Diện tích hình chữ nhật (90{m^2})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-70-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp