Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4

0
89
Rate this post

Giải bài tập trang 175 bài ôn tập về tìm số trung bình cộng SGK Toán lớp 4. Câu 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau…

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 137 ; 248 và 395.                           b) 348; 219; 560 và 725.

Bài 2: Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người, Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4

Bài 3: Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?

Bài 4: Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

Bài 5:  Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.

Bài giải:

Bài 1:

a) (137 + 248 + 395 ) : 3 = 260

b) (348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463

Bài 2:

Số người tăng trong 5 năm là:

158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người)

Số người tăng trung bình hằng năm là:

635 : 5 = 127 (người)

Đáp số: 127 người.

Bài 3:

Tổ Hai góp được số vở là:

36 + 2 = 38 (quyển)

Tổ Ba góp được số vở là:

38 + 2 = 40 (quyển) 

Trung bình mỗi tổ góp được số vở là:

(36 + 38 + 40 ) : 3 = 38 (quyển)

Đáp số: 38 quyển vở.

Bài 4:

Lần đầu 3 ô tô chở được số máy bơm là:

16 x 3 = 48 (máy)

Lần sau 5  ô tô chở được số máy bơm là:

24 x 5 = 120 (máy)

Số ô tô tham gia chở máy bơm là:

3 + 5 = 8 (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chở được là:

(48 + 120) : 8 = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy bơm.

Bài 5:

Tổng của hai số cần tìm là:

15 x 2 = 30 

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Số bé là:

30 : 3 = 10

Số lớn là:

30 – 10 = 20 

Đáp số: số lớn: 20; số bé: 10.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-175-sgk-toan-lop-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp