Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
94
Rate this post

Giải bài tập trang 75, 76 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính

a) ({5 over 8} + {9 over {32}} = )

b) ({4 over 5} – {4 over 7}=)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 75. 76 Vở bài tập Toán 4 tập 2

c) ({9 over {14}} times {7 over 6}=)

d) ({5 over 9}:{{10} over {21}}=)

e) ({8 over {15}} + {4 over {15}}:{2 over 5}=)

2. Tính diện tích một hình bình hành có dộ dài đáy là 20cm, chiều cao bằng ({2 over 5}) độ dài đáy.

3. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bằng ({2 over 7}) tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

4. Viết phân số tối giản chỉ phần đã tô đậm của mỗi hinh sau:

Bài giải:

1.

a) ({5 over 8} + {9 over {32}} = {{5 times 4} over {32}} + {9 over {32}} = {{29} over {32}})

b) ({4 over 5} – {4 over 7} = {{28} over {35}} – {{20} over {35}} = {8 over {35}})

c) ({9 over {14}} times {7 over 6} = {{9 times 7} over {14 times 6}} = {3 over 4})

d) ({5 over 9}:{{10} over {21}} = {5 over 9} times {{21} over {10}} = {7 over 6})

e) ({8 over {15}} + {4 over {15}}:{2 over 5} = {8 over {15}} + {4 over {15}} times {5 over 2})

                          (= {8 over {15}} + {2 over 3} = {{8 + 10} over {15}} = {{18} over {15}} = {6 over 5})

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Chiều cao hình bình hành là là:

(20 times 2:5 = 8(cm))

Diện tích hình bình hành là:

(8 times 20 = 160(c{m^2}))

Đáp số: 160(c{m^2})

3) Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi mẹ là:

(25:5 times 7 = 35)  (tuổi)

Đáp số: Mẹ 35 tuổi

4. 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-75-76-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp