Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4

0
83
Rate this post

Giải bài tập trang 176, 177 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau…

Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765km2

19599km2

9615km2

15496km2

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 2: Tính:

a) (frac{2}{5}) + (frac{3}{10}) – (frac{1}{2}) ;                           b) (frac{8}{11}) + (frac{8}{33}) x (frac{3}{4}) ;

c) (frac{7}{9}) x (frac{3}{14}) : (frac{5}{8}) ;                            d) (frac{5}{12}) – (frac{7}{32}) : (frac{21}{16}) ;

Bài 3: Tìm x:

a) x – (frac{3}{4}) = (frac{1}{2}) ;                              b) x : (frac{1}{4}) = 8

Bài 4: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng (frac{1}{6}) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài giải:

Bài 1: Các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc.

Bài 2:

a) Chọn mẫu số chung là 10.

 (frac{2}{5}) + (frac{3}{10}) – (frac{1}{2})  = (frac{4}{10}) + (frac{3}{10}) – (frac{5}{10}) = (frac{7}{10}) – (frac{5}{10}) = (frac{2}{10}) = (frac{1}{5})

b) (frac{8}{11}) + (frac{8}{33}) x (frac{3}{4}) = (frac{8}{11}) + (frac{2}{11}) = (frac{10}{11})

c) (frac{7}{9}) x (frac{3}{14}) : (frac{5}{8})  = (frac{1}{6}) : (frac{5}{8}) = (frac{1}{6}) x (frac{8}{5}) = (frac{8}{30}) = (frac{4}{15})

d) (frac{5}{12}) – (frac{7}{32}) : (frac{21}{16})  = (frac{5}{12}) – (frac{7}{32}) x (frac{16}{21}) = (frac{5}{12}) – (frac{1}{6}) = (frac{5}{12}) – (frac{2}{12}) = (frac{3}{12})

Bài 3:

a) x – (frac{3}{4}) = (frac{1}{2}) 

         x = (frac{1}{2}) + (frac{3}{4})

         x = (frac{5}{4})

b) x : (frac{1}{4}) = 8

         x = 8 x (frac{1}{4})

         x = 2

Bài 4: 

Ba lần số thứ nhất bằng:

84 – (1 + 1 + 1) = 81.

Số thứ nhất là:

81 : 3 = 27

Số thứ hai là:

27 + 1 = 28

Số thứ ba là:

28 + 1 = 29

Đáp số: 27; 28; 29.

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi con là:

30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi bố là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: Con: 6 tuổi ; Bố: 36 tuổi.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-176-177-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp