Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 111 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
64
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 111 bài một số dạng bài toán đã học Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một ô tô giờ thứ nhất đi được 40km, giờ thứ hai đi được 45km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu

1. Một ô tô giờ thứ nhất đi được 40km, giờ thứ hai đi được 45km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

2. Một hình chữ nhật có chu vi 60cm. Chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

3. Một khối kim loại có thể tích 4,5cm3 cân nặng 31,5g. Hỏi khối kim loại cùng chất đó có thể tích 5,4cm3 cân nặng bao nhiêu gam ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 111 Vở bài tập Toán 5 tập 2

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Có 60l dầu hỏa được chứa đều vào 3 thùng . Hỏi 3 thùng như vậy chứa bao nhiêu lít dầu hỏa ?

A. 180l

B. 240l

C. 80l

D. 45l

Bài giải

1.

Tóm tắt

Bài giải

Quãng đường ô tô đi trong giờ thứ ba là :

(40 + 45) : 2 = 42,5 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được :

(40 + 45 + 42,5) : 3 = 42,5 (km)

Đáp số : 42,5km

2.

Tóm tắt

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là :

(30 + 8) : 2 = 19 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

19 – 8 = 11 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

19 ⨯ 11 = 209 (cm2)

Đáp số : 209cm2

3.

Tóm tắt

“Dạng toán về quan hệ tỉ lệ” hai cách giải là rút về đơn vị hoặc bằng tỉ số.

Thể tích 4,5cm3 ⟶ nặng 31,5g

Thể tích 5,4cm3 ⟶ nặng ?g

Bài giải

Khối kim loại 1cm3 nặng là :

31,5 : 4,5 = 7 (g)

Khối kim loại 5,4cm3 nặng là :

7 ⨯ 5,4 = 37,8 (g)

Đáp số : 37,8g

4.

Tóm tắt

Phương pháp : Rút về đơn vị.

Bài giải

Số lít dầu chứa trong 1 thùng là :

60 : 4 = 15l

Số lít dầu chứa trong 3 thùng là :

15 ⨯ 3 = 45 (l)

Vậy khoanh vào đáp án D. 45 lít

 Giabaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-111-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp