Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
41
Rate this post

Giải bài tập trang 21 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Rút gọn các phân số…

1. Rút gọn các phân số:

(eqalign{
& {{21} over 8} = …,,,,,,,,,,{9 over {36}} = … cr
& {{18} over {54}} = …,,,,,,,,,,{{30} over {48}} = … cr
& {{90} over {72}} = …,,,,,,,,,,{{72} over {42}} = … cr} )

2. Khoanh vào những phân số bằng ({3 over 4}):

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 2

({9 over {12}},,,,,,,,,{{15} over {16}},,,,,,,,,,,{{15} over {20}},,,,,,,,,,,{{18} over {25}},,,,,,,,,,,,,{{18} over {24}})

3. Khoanh vào những phân số bằng ({{25} over {100}}):

({5 over {20}},,,,,,,,,,,,,,{{15} over {65}},,,,,,,,,,,,,,,,{3 over {12}},,,,,,,,,,,,,,,,,,{8 over 2},,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{20} over {80}})

4. Tính theo mẫu:

Mẫu: 

a) ({{2 times 5 times 11} over {3 times 11 times 5}} = ….)

b) ({{8 times 12 times 17} over {19 times 12 times 8}} = …)

c) ({{6 times 9 times 11} over {11 times 9 times 12}} = …..)

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

1. 

(eqalign{
& {{21} over 8} = {3 over 4},,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {36}} = {1 over 4} cr
& {{18} over {54}} = {1 over 3},,,,,,,,,,,,,,,,{{30} over {48}} = {5 over 8} cr
& {{90} over {72}} = {5 over 4},,,,,,,,,,,,,,,{{72} over {42}} = {{12} over 7} cr} )

2.

3.

4. 

5.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-21-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp