Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 5

0
80
Rate this post

Giải bài tập trang 118 bài mét khối SGK Toán 5. Câu 1: Đọc các số đo sau…

Bài 1 trang 118 sgk toán 5

a) Đọc các số đo sau:

15m3;                   205m3 ;             (frac{25}{100})m3;                0,911m3

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 5

b) Đọc các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Bốn trăm mét khối;

Một phần tám mét khối;

Không phẩy không năm mét khối;

Bài giải:

a) 15m3: Mười lăm mét khối.

205m3: Hai trăm linh năm mét khối.

(frac{25}{100})m3: Hai mươi phần trăm mét khối.

0,911m3: Không phẩy chín trăm mười một mét khối.

b) 

Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200m3 

Bốn trăm mét khối: 400m3

Một phần tám mét khối: (frac{1}{8})m3

Không phẩy không năm mét khối:0,05m3


Bài 2 trang 118 sgk toán 5

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3;           5,216m3;              13,8m3;              0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3;               1,96dm3;                  dm3;              19,54dm3.

Bài giải:

a)

1m3 = 1000dm3

 

5,216m3 = 5216dm3

13,8m3= 13800dm3

0,22m3 = 220dm3

b) 1dm3 = 1000cm3                         1,969dm3 = 1969cm3      

  dm3= 250000cm3                        19,54m3 = 19540000cm3 


Bài 3 trang 118 sgk toán 5

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1

dmđể đầy cái hộp đó.

Bài giải:

Sau khi xếp đáy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3

Mỗi lớp csp số hình lập phương 1dm3 là:

5 x 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 (hình)

Đáp số: 30 hình.

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-118-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp