Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 30, 31 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: So sánh hai phân số…

1. So sánh hai phân số:

a) (3 over 4) và (5 over 10)

b) (35 over 25) và (16 over 14)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

a) (7 over 5) và (5 over 7)

b) (14 over 16) và (24 over 21)

3. So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu):

Nhớ lại: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hớn.

Mẫu: So sánh: (9 over 14) và (9 over 17) . Ta có 14 (9 over 17)

a) So sánh: (8 over 17) và (8 over 15) .

b) So sánh: (45 over 11) và (45 over 19) .

4. a) Viết các phân số (8 over 9) ; (4 over 9) ; (7 over 9) theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Viết các phân số (7 over 6) ; (7 over 3) ; (7 over 5) theo thứ tự từ lớn đến bé

c) Viết các phân số (4 over 5) ; (5 over 4) ; (3 over 5) theo thứ tự từ bé đến lớn

5. So sánh hai phân số

a) (4 over 9) và (5 over 4)

b) (2 over 7) và (7 over 2)

Bài giải

1.

a) Ta có: ({3 over 4} = {{3 times 5} over {4 times 5}} = {{15} over {20}};{5 over {10}} = {{5 times 2} over {10 times 2}} = {{10} over {20}})

(15 over 20)>(10 over 20). Vậy (3 over 4) > (5 over 10)

b) Ta có:  ({35 over 25} = {{35 times 14} over {25 times 14}} = {{490} over {350}};{16 over {14}} = {{16 times 25} over {14 times 25}} = {{400} over {350}})

(490 over 350)>(400 over 350). Vậy (35 over 25) > (16 over 14)

2.

a) Cách 1: Ta có: ({7 over 5} = {{7 times 7} over {5 times 7}} = {{49} over {35}};{5 over 7} = {{5 times 5} over {7 times 5}} = {{25} over {35}})   

Mà ({{49} over {35}} > {{25} over {35}}). Vậy ({7 over 5} > {5 over 7})

Cách 2: So sánh hai phân số với 1.

Ta có: ({7 over 5} > 1,,;,,1 > {5 over 7})

Vậy ({7 over 5} > {5 over 7})

b)  Cách 1: Ta có: ({{14} over {16}} = {{14 times 21} over {16 times 21}} = {{294} over {336}};{{24} over {21}} = {{24 times 16} over {21 times 16}} = {{384} over {336}})                           

Mà ({{294} over {336}}

Cách 2: So sánh hai phân số với 1.

Ta có: ({{14} over {16}} 1). Vậy ({{14} over {16}}

3. 

a) So sánh: (8 over 17) và (8 over 15). Ta có: 17 > 15, nên: ({8 over {17}} > {8 over {15}})

b) So sánh: (45 over 11) và (45 over 19). Ta có 11 {{45} over {19}})

4.

a) Theo thứ tự tiwf bé đến lớn: ({4 over 9};{7 over 9};{8 over 9})

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ({7 over 3};{7 over 5};{7 over 6})

c) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ({3 over 5};{4 over 5};{5 over 4})

5. So sánh

a) Ta có: ({4 over 9}

b) Ta có: ({2 over 7}

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-30-31-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp