Giải bài 1, 2, 3 trang 130, 131 SGK Toán 5

0
54
Rate this post

Giải bài tập trang 130, 131 bài bảng đơn vị đo thời gian SGK Toán 5. Câu 1: Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào…

Bài 1 trang 130 sgk toán 5

Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào.

_

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 130, 131 SGK Toán 5

Bài giải:

– Kính viễn vọng phát minh vào thế kỉ 17.

– Bút chì phát minh vào thế kỉ 18.

– Đầu máy xe lửa phát minh vào thế kỉ 19.

– Xe đạp phát minh vào thế kỉ 19.

– Ô tô phát minh vào thế kỉ 19.

– Máy bay phát minh vào thế kỉ 20.

– Máy tính điện tử phát minh vào thế kỉ 20.

– Vệ tinh nhân tạo phát minh vào thế kỉ 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

phát minh vào thế kỉ 19.


Bài 2 trang 131 sgk toán 5

Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 năm = …tháng                         b) 3 giờ = …phút

4 năm 2 tháng = …tháng                     1,5 giờ = …phút

3 năm rưỡi = ….tháng                          (frac{3}{4}) giờ = …phút

3 ngày = ….giờ                                    6 phút = … giây

0,5 ngày = …giờ                                   (frac{1}{2}) phút = …giây

3 ngày rưỡi = …giờ                                1 giờ = …giây

Bài giải:

a) 6 năm = 72 tháng                         b) 3 giờ = 180 phút

4 năm 2 tháng =  50 tháng                     1,5 giờ = 90 phút

3 năm rưỡi = 72 giờ                         (frac{3}{4}) giờ = 45 phút

3 ngày =  72 giờ                                    6 phút = 360 giây

0,5 ngày =  12 giờ                                   (frac{1}{2}) phút = 30 giây

3 ngày rưỡi = 84 giờ                                1 giờ = 3600 giây


Bài 3 trang 131 sgk toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = …giờ               b) 30 giây = …phút

270 phút = …giờ                      135 giây = …phút

Bài giải:

a) 72 phút = 1,2 giờ               b) 30 giây = (frac{1}{2}) phút

270 phút = 4,5 giờ                      135 giây =  2,25 phút

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-130-131-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp