Giải bài tự kiểm tra trang 46 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
94
Rate this post

Giải bài tập tự kiểm tra trang 46 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1. 2% của 1000kg là :

A. 10kg

Bạn đang xem: Giải bài tự kiểm tra trang 46 Vở bài tập Toán 5 tập 2

B. 20kg

C. 22kg

D. 100kg

2. Hình nào dưới đây đã được tô đậm 37,5% diện tích ?

3. Có 50 người tham gia đồng diễn thể dục. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm nam thanh niên, nữ thanh niên và thiếu niên tham gia đồng diễn thể dục.

Hỏi có bao nhiêu nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục ?

A. 50

B. 200

C. 250

D. 300

4. Cho hình chữ nhật EGHK có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KH.

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật EGHK là :

A. 48cm2

B. 54cm2

C. 64cm2

D. 108cm2

Phần 2.

1. Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm :

2. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ở trong lòng bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện nay ({1 over 4}) thể tích của bể có chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95% thể tích của bể có chứa nước ?

Bài giải

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1. Chọn B. 20kg

2. Chọn D

3. Chọn B. 200

4. Chọn B. 54cm2

Phần 2

1. 

2.

Bài giải

25cm = 2,5dm

40cm = 4dm

50cm = 5dm

Thể tích của bể cá là :

2,5 ⨯ 4 ⨯ 5 = 50 (dm3)

Thể tích nước hiện có trong bể cá :

 (50 times {1 over 4} = 12,5,left( {d{m^3}} right))

95% thể tích nước có trong bể là :

 ({{50 times 95} over {100}} = 47,5,left( {d{m^3}} right))

Số lít nước cần đổ thêm vào bể là :

47,5 – 12,5 = 35 (dm3) = 35l

Đáp số : 35l

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-tu-kiem-tra-trang-46-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp