Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SGK Toán 4

0
52
Rate this post

Giải bài tập trang 40 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Thử lại phép cộng…

Bài 1, bài 2 Tiết 31 trang 40 sgk Toán 4

Bài 1. Thử lại phép cộng

a) Mẫu:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SGK Toán 4

                       thử lại 

Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại theo mẫu

35462 + 27519;

69108 + 2074;

267345 + 31925.

Bài 2 Thử lại phép trừ

a) Mẫu:                      thử lại: 

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu)

4025 – 312;         5901 – 638;              7521 – 98.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

b) 

Bài 2

b)


Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 31 trang 41 sgk Toán 4

Bài 3. Tìm (x):

a) (x + 262 = 4848);

b) (x – 707 = 3535).

Bài 4. Núi Phan-xi-păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao (3143m). Núi Tấy Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao (2428m). Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) (x + 262 = 4848) 

    (   x = 4848 – 262) 

     (  x = 4586)

b) (x – 707 = 3535)

     (x = 3535 + 707)

     (x = 4242)

Bài 4

Ta có (3143 > 2428), vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

(3143 – 2428 = 715 (m))

                                Đáp số: (715m)

Bài 5

Số lớn nhất có năm chữ số là: (99999)

Số bé nhất có năm chữ số là: (10000)

Nhẩm (99999 – 10000 = 89999)

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-40-sgk-toan-4/

Giải bài tập trang 40 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Thử lại phép cộng…

Bài 1, bài 2 Tiết 31 trang 40 sgk Toán 4

Bài 1. Thử lại phép cộng

a) Mẫu:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SGK Toán 4

                       thử lại 

Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại theo mẫu

35462 + 27519;

69108 + 2074;

267345 + 31925.

Bài 2 Thử lại phép trừ

a) Mẫu:                      thử lại: 

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu)

4025 – 312;         5901 – 638;              7521 – 98.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

b) 

Bài 2

b)


Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 31 trang 41 sgk Toán 4

Bài 3. Tìm (x):

a) (x + 262 = 4848);

b) (x – 707 = 3535).

Bài 4. Núi Phan-xi-păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao (3143m). Núi Tấy Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao (2428m). Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) (x + 262 = 4848) 

    (   x = 4848 – 262) 

     (  x = 4586)

b) (x – 707 = 3535)

     (x = 3535 + 707)

     (x = 4242)

Bài 4

Ta có (3143 > 2428), vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

(3143 – 2428 = 715 (m))

                                Đáp số: (715m)

Bài 5

Số lớn nhất có năm chữ số là: (99999)

Số bé nhất có năm chữ số là: (10000)

Nhẩm (99999 – 10000 = 89999)

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-40-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp