Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
75
Rate this post

Giải bài tập trang 49 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền dấu: >; <.>

Đề bài

1. >; <.>

54,8 ….  54,79                                         40,8     …   39,99

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

7,61 ….  7,62                                           64,700 ….   64,7

2. Khoanh vào số lớn nhất

5,694               5,946                 5,96                 5,964

3. Viết các số: 83,62;  84,26 ; 84,18;   83,56  theo thứ tự từ bé đến lớn

4. Tìm chữ số x, biết:

a) 9,6x    

b) 25,04   >   25,74                               x = ………………….

5. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,8 

   x = ………………..

b) 53,99 

  x = …………………..

Đáp án

1. >; <.>

54,8  >  54,79                                      40,8   >   39,99

7,61  

2. Khoanh vào số lớn nhất

5,694              5,946                5,96                 5,964

Khoanh tròn vào số: 5,964

3. Viết các số: 83,62;  84,26 ; 84,18;   83,56   theo thứ tự từ bé đến lớn

83,56  

4. Tìm chữ số x, biết:

a) 9,6x    

b) 25,04   >   25,74                               x = 8 hoặc x = 9

5. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,8 

   x = 1

b) 53,99 

  x = 54

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-49-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp