Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 4

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 46 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1:

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 36 trang 46 sgk Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 4

   3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

  67 + 21 + 79

  408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

    448 + 594 + 52

    677 + 969 + 123

Bài 3 Tìm x:

a) x – 306 = 504;

b) x + 254 = 680.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                       b)                

Bài 2

a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178

  67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167

  408 + 85 + 92 = 405 + 92 + 85 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089

    448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594 = 500 + 594 = 1094

    677 + 969 + 123 = 677 + 123 + 969 = 1769 

Bài 3

a) x – 306 = 504

  x = 504 + 306 

  x = 810

b) x + 254 = 680

   x = 680 – 254 

   x = 426


Bài 4, bài 5 Tiết 36 trang 46 sgk Toán 4

Bài 4 Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người?

Bài 5 Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

P = ( a + b) x 2

(a, b cùng một đơn vị)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m

Hướng dẫn giải:

Bài 4

a) Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:

   79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là:

  5256 + 150 = 5406 (người)

                                       Đáp số: a) 150 người             b) 5406 người

Bài 5

a) Chu vi hình chữ nhật là: P = (16 + 12) x 2 = 56 cm

b) Chu vi hình chữ nhật là: P = (45 + 15) x 2 = 120 cm

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-46-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp