Giải bài 1, 2, 3 trang 45, 46 SGK Toán 5

0
50
Rate this post

Giải bài tập trang 45, 46 bài viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 45- Tiết 11 sgk Toán 5.

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562kg = …tấn;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 45, 46 SGK Toán 5

b) 3 tấn 14kg = …tấn;

c) 12 tấn 6kg =….tấn;

d) 500kg = …tấn.

Hướng dẫn giải:

a) ..= 4,562 tấn

b)…= 3,014 tấn

c) …=12,006 tấn

d)….= 0,5 tấn


Bài 2 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5

Bài 2. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

(2) kg (50) g;        (45) kg (23) g;      (10) kg (3) g;       ( 500) g.

b) Có đơn vị đo là tạ:

(2) tạ (50) kg;       (3) tạ (3) kg;         (34) kg;           ( 450)kg

Giải

a) (2) kg (50) g = (2{{50} over {1000}}) kg = (2,05) kg;      

    (45) kg (23) g = (45{{23} over {1000}}) kg = (45,023) kg;  

    (10) kg (3) g = (10{3 over {1000}}) kg = (10,003) kg;    

    ( 500) g = ({{500} over {1000}}) kg = (0,5) kg.

b) (2) tạ (50) kg = (2{{50} over {100}}) tạ = (2,5) tạ;  

    (3) tạ (3) kg = (3{3 over {100}}) tạ = (3,03) tạ;        

     (34) kg = ({{34} over {100}}) tạ = ( 0,34) tạ;      

      ( 450) kg = (400) kg + (50) kg = (4) tạ (50) kg = (4{{50} over {100}}) tạ = (4,5) tạ.


Bài 3 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5

Bài 3. Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày có một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Giải

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

(9 times 6 = 54 (kg))

Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

(54  times 30 = 1620 (kg)) hay (1,62) tấn

Đáp số: (1,62) tấn thịt

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-45-46-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp