Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 5

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 48 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét…

Bài 1 trang 48- Tiết 14 sgk Toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

a) 3m 6dm; 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 5

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm .

Hướng dẫn giải:

a) 3,6m

b) 0,4m

c) 34,05m

d) 3,45m


Bài 2 trang 48 -Tiết 14 sgk Toán 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Đơn vị đo tấn

Đơn vị đo ki-lô-gam

3,2 tấn

3200kg

 

502kg

2,5 tấn

 

 

21kg

Hướng dẫn giải:

Viết từ trên xuống dưới: 0,502 tấn;    2500kg;       0,021 tấn


Bài 3 trang 48 – Tiết 14 sgk Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42dm 4cm = ….dm;

b) 56cm 9mm = …cm;

c) 26m 2cm = ….m

Hướng dẫn giải:

a) …= 42,4dm

b) ….= 56,9cm

c) ….= 26,02m


Bài 4 trang 48 – Tiết 14 sgk Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3kg 5g = …kg;

b) 30g = ….kg;

c) 1103g= …kg

Hướng dẫn giải:

a)…= 3,005kg

b) ….=  0,03kg

c)…..= 1,103 kg.


Bài 5 trang 48- Tiết 14 sgk Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Túi cam cân nặng 

a) …kg

b) ….g

Hướng dẫn giải:

a) 1,8kg

b) 1800g

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-48-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp