Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
62
Rate this post

Giải bài tập trang 49, 50 bài hai đường thẳng song song Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm…

1. Viết tiếp vào chỗ chấm

a)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 Vở bài tập Toán 4 tập 1

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là:……………

b) 

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là:…………..

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

a) Các cạnh song song với cạnh MN là…………..

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là………..

3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

– Hình MNPQ là : ……………………………………

– Hình DEGHI là: ……………………………………

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: ……………………………………

– Hình DEGHI là……………………………………

4. Tô màu hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình sau:

Bài giải:

1.

a) 

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: Cặp cạnh AB và DC, cặp cạnh AD và BC

b)

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là:  Cặp cạnh MN và QP, cặp cạnh MQ và NP.

2.

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

 

a) Các cạnh song song với cạnh MN là: Cặp cạnh AB và DC.

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là: Cạnh DA và CB

3.

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

– Hình MNPQ là : cặp cạnh MN và QP.

– Hình DEGHI là: cặp cạnh DI và GH.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: cặp cạnh vuông góc là MN và QP, cạnh QM và QP

– Hình DEGHI là: cặp cạnh ID và IH, cạnh HI và HG.

4. 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-49-50-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp