Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

0
62
Rate this post

Giải bài tập trang 48 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tính rồi thử lại…

Bài 1, bài 2 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4

Bài 1.Tính rồi thử lại:

a) (35269 + 27485)

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

   (80326 – 45719) 

b) (48796 + 63584)

   (10000 – 8989)

Bài 2 Tính giá trị của biểu thức:

a) (570 – 225 – 167 + 67) 

    (168 times 2 : 6 times 4)

b) (468 : 6 + 61 times 2)

   (5625 – 5000 : (726 : 6 – 113))

Giải:

Bài 1

a)   (35269 + 27485 = 62754)

Thử lại: (62754 – 27485 = 35269)

   +) (80326 – 45719 = 34607)

Thử lại: (34607 + 45719 = 80326)

b) (48796 + 63584 = 112380)

Thử lại: (112380 – 63584 = 48796)

  +) (10000 – 8989 = 1011)

Thử lại: (1011 + 8989 = 10000)

Bài 2

a) (570 – 225 – 167 + 67 = 345 – 167 + 67)

    (= 178 + 67 = 245)

    (168 times 2 : 6 times 4 = 336 :  6 times 4 = 56 times 4 = 224)

b) (468 : 6 + 61 times 2 = 78 + 122 = 200)

   (5625 – 5000 : (726 : 6 – 113) )

   (= 5625 – 5000 : (121 – 113) = 5625 – 5000 : 8 )

   (= 5625 – 625 = 5000)

loigiaihay.com

 Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (98 + 3 + 97 +2)

   (56 + 399 + 1 + 4) 

b) (364 + 136 + 219 + 181)

   (178 + 277 + 123 + 422)

Bài 4 Hai thùng chứa được tất cả là (600l) nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to (120l) nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 5 Tìm (x):

a) (x times 2 = 10);                            b) (x : 6 = 5)

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) (98 + 3 + 97 +2 = (98 +2) + ( 97 + 3) = 100 + 100 = 200)

   (56 + 399 + 1 + 4 = (56 + 4) +( 399 + 1) = 60 + 400 = 460)

b) (364 + 136 + 219 + 181 = (364 + 136) + (219 + 181) = 500 + 400 = 900)

   (178 + 277 + 123 + 422 = (178 + 422) + (277 + 123) = 600 + 400 = 1000)

Bài 4

Hai lần số lít nước chứa trong thùng bé là:

(600 – 120 = 480 (l))

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

(480 : 2 = 240(l))

Số lít nước chứa trong thùng to là:

(240 + 120 = 360 (l))

                           Đáp số: (240 l) và (360 l)

Bài 5

a) (x times 2 = 10)                            b) (x : 6 = 5)

   (x = 10 : 2)                                   ( x = 5 times 6)

   ( x = 5)                                           (x = 30)

Trường


     

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-4-5-trang-48-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp