Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
72
Rate this post

Giải bài tập trang 58 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển phân số thập phân thành số thập phân…

Đề bài

1. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

a) ({{125} over {10}} = ……….;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{82} over {100}} = ……….)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) ({{2006} over {1000}} = ………;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{48} over {1000}} = …………)

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m 52cm = ……………..m

b) 95ha = ………………….km2

3. Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu)

 

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số lớn nhất trong các số: 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là:

A. 9,32                                       B. 8,92

C. 9,23                                       D. 9,28

5. Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Đáp án

1. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

a) ({{125} over {10}} = 1,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{82} over {100}} = 0,82)

b) ({{2006} over {1000}} = 2,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{48} over {1000}} = 0,048)

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m 52cm = 3,52 m

b) 95ha = 0,95km2

3. Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu)

 

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số lớn nhất trong các số: 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là:

A. 9,32                                              B. 8,92

C. 9,23                                              D. 9,28

Khoanh vào A: 9,32

5.

Tóm tắt:

Mua 36 bộ quần áo trả : 1 980 000 đồng

Mua 18 bộ quần áo trả : ……….đồng?

Bài giải

Cách 1:

Số tiền mua 1 bộ quần áo là:

1980000 : 36 = 55 000 (đồng)

Số tiền mua 16 bộ quần áo là:

55 000 x 18 = 990 000 (đồng)

Cách 2:

18 bộ so với 36 bộ thì số lần giảm đi là:

36 : 18 = 2 (lần)

Số tiền mua 18 bộ quần áo là:

1 980 000 : 2 = 990 0000 (đồng)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-58-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp