Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 5

0
105
Rate this post

Giải bài tập trang 47 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 47- Tiết 13 sgk Toán 5

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) (42m 34cm = …m);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 5

b) (56m 29cm= …dm);

c) (6m 2cm = …m);

d) (4352m = ….km).

Hướng dẫn giải:

a) (42m 34cm =42{{34} over {100}}= 42,34m)

b) (56m 29cm=560{{29} over {10}}= 562,9dm)

c) (6m 2cm =6{2 over {100}}=6,02 m)

d) (4352m =4000m+352m=4km+352m=4{{352} over {1000}}km=4,352km)


Bài 2 trang 47 – Tiết 13 sgk Toán 5

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g;   b) 347g; c) 1,5 tấn.

Hướng dẫn giải:

a) 500g = 0,5kg

b) 347g = 0,347kg

c) 1,5 tấn = 1500 kg


Bài 3 trang 47- Tiết 13 sgk Toán 5

Bài 3. Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a)      ( 7km^2;   4ha;    8,5ha.)

b)      (30dm^2;    300dm^2;    515dm^2)

Giải:

a)      (7km^2= 7 000 000m^2)

          (4ha = 40 000m^2)

          (8,5 ha = 8 500 0 m^2)

b)      (30 dm^2={30over 100}m^2= 0,3 m^2)

         (300dm^2= 3m^2)

         (515dm^2 = 500d{m^2} + 15d{m^2} = 5{m^2} + 15d{m^2} )

                        (= 5{{15} over {100}}{m^2}=5,15m^2)


Bài 4 trang 47 – Tiết 13 sgk Toán 5

Bài 4. Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là (0,15km) và chiều rộng bằng (frac{2}{3}) chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, ;và héc -ta.

Giải

(0,15km = 150m)

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng 

Chiều dài 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: (2+3 = 5) ( phần)

Chiều rộng sân trường là: (150: 5times 2 = 60(m))

Chiều dài sân trường là (150 – 60 = 90 (m))

Diện tích sân trường là:

       (90 times 60 = 5400 (m^2)) hay (0,54) ha

Đáp số: (5400 (m^2)) hay (0,54) ha

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-47-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp