Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 74 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 64 trang 74 sgk Toán 4

Bài 1: Tính

a) (345 times 200);                

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4

b) (237 times  24);                    

c) (403 times 346).

Bài 2 Tính:

a) (95 + 11 times 206);                

b) (95 times 11 + 206);                

c) (95 times 11 times 206)

Bài 3 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (142 times 12 + 142 times 18);

b) (49 times 365 – 39 times 365); 

c) (4 times 18 times 25) 

Bài 4 Nhà trường dự định lắp bóng điện cho (32) phòng học, mỗi phòng (8) bóng.Nếu mỗi bóng điện giá (3500) đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Bài 5 Diện tích (S) của hình chữ nhật có chiều dài là (a) và chiều rộng là (b) được tính theo công thức:

(S = a times b) ((a,b) cùng một đơn vị)

a) Tính (S),biết: (a = 12 cm, b = 5cm)

                      (a = 15m, b = 10m)

b) Nếu gấp chiều dài lên (2) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Giải

Bài 1 

a) (345 times 200 = 69000)                

b) (237 times 24= 5688)                

c) (403 times 346= 139438)

Bài 2 

a) (95 + 11 times 206 = 95 + 2266 = 2361)

b) (95 times 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251)

 c) (95 times 11 times 206 = 1045 times 206 = 215270)

Bài 3

a) (142times 12 + 142 times 18 = 142 times (12 +18) = 142 times 30 = 4260)

b) (49 times 365 – 39 times 365 = (49-39) times 365 = 10 times 365 = 3650)

c) (4 times 18 times 25 = 18 × (4 times 25) = 18 times 100 = 1800)

Bài 4

Số bóng điện lắp cho (32) phòng học là:

(8 times 32 = 256) (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho (32) phòng học là:

(3500 times 256 =896000 (đồng)))

                                                 Đáp số: (896000) đồng

Bài 5

a)      Với (a = 12cm, b = 5cm) thì (S = 12 times 5 = 60 (cm^2))

Với (a = 15m, b = 10m) thì (S = 15 times 10 = 150 (m^2))

b)      Nếu chiều dài (a) tăng lên (2) lần thì chiều dài mới là (a times 2)

Diện tích hình chữ nhật mới là (a times 2 times b = (atimes b )times 2 = S times 2)

Vậy khi tăng chiều dài lên (2) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên (2) lần 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-74-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp