Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
106
Rate this post

Giải bài tập trang 77 bài ôn tập về phân số Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Phân số chỉ phần đã tô đậm của băng giấy là :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 Vở bài tập Toán 5 tập 2

A. ({4 over 5})

B. ({5 over 4})

C. ({4 over 9})

D. ({5 over 9}) 

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, ({1 over 5}) số viên bi có màu :

A. Nâu

B. Xanh

C. Đỏ

D. Vàng

3. Nối ({2 over 5}) hoặc ({3 over 8}) với từng phân số bằng nó (theo mẫu) : 

4. So sánh các phân số :

a. ({5 over 7},va,{4 over 5})

b. ({8 over {11}},va,{5 over 9})

c. ({8 over 9},va,{9 over 8})

5. Viết các phân số ({9 over {14}};{9 over {15}};{3 over 4}) theo thứ tự từ lớn đến lớn

Bài giải

1. Chọn đáp án C. ({4 over 9})

2.

Bài giải

 ({1 over 5}) số viên bi có màu là :

(20 times {1 over 5} = 4) (màu xanh)

Vậy ta chọn đáp án B.

3.

4.

a. ({5 over 7},và,{4 over 5})

Quy đồng mẫu số :

(eqalign{
& {5 over 7} = {{5 times 5} over {7 times 5}} = {{25} over {35}} cr
& {4 over 5} = {{4 times 7} over {5 times 7}} = {{28} over {35}} cr
& Vì,{{25} over {35}}

b. ({8 over {11}},và,{5 over 9})

Quy đồng mẫu số :

(eqalign{
& {8 over {11}} = {{8 times 9} over {11 times 9}} = {{72} over {99}} cr
& {5 over 9} = {{5 times 11} over {9 times 11}} = {{55} over {99}} cr
& Vì,{{72} over {99}} > {{55} over {99}},nên,{8 over {11}} > {5 over 9} cr} )

c. ({8 over 9},và,{9 over 8})

Cách 1:

(eqalign{
& Vì,{8 over 9} & {9 over 8} > 1 cr
& Nên,{8 over 9}

Cách 2:

Quy đồng mẫu số :

(eqalign{
& {8 over 9} = {{8 times 8} over {9 times 8}} = {{64} over {72}} cr
& {9 over 8} = {{9 times 9} over {8 times 9}} = {{81} over {72}} cr
& Vì,{{64} over {72}}

5.

Ta có: ({9 over {15}}

Nên ta cần so sánh hai phân số ({9 over {14}},và,{3 over 4})

MSC: 14 ⨯ 4 = 56

(eqalign{
& {9 over {14}} = {{9 times 4} over {14 times 4}} = {{36} over {56}} cr
& {3 over 4} = {{3 times 14} over {4 times 14}} = {{42} over {56}} cr
& Vì,{{36} over {56}}

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-77-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp