Giải bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 5

0
102
Rate this post

Giải bài tập trang 154 bài ôn tập về đo diện tích SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 154 sgk toán 5

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 5

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = …m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài giải:

a) 

b) 

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10000m2

 Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

– Đơn vị bé bằng (frac{1}{100})  đơn vị lớn hơn tiếp liền.


Bài 2 trang 154 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m= …dm2 = …cm2= …mm2

1ha = …m2

1km2 = …ha = …m2

b)1m= …dam 

1m= …hm= …ha

1m= …km2 

1ha = …km2 

4ha = …km2 

Bài giải:

a) 1m= 100dm2 = 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km2 = 100ha = 1000000m2

b)1m= 0,01dam 

1m= 0,0001hm= 0,0001ha

1m= 0,000001km2 

1ha = 0,01km2 

4ha = 0,04km2 


Bài 3 trang 154 sgk toán 5

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2 ;          846 000m2 ;            5000m

b) 6km2;                   9,2km2  ;                 0,3km2

Bài giải:

a) 65 000m2  = 6,5ha;          846 000m2 = 84,6ha           5000m2 = 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha.                  9,2km2  = 920ha                0,3km2 = 30ha.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-154-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp