Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 9 bài luyện tập phân số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số…

Bài 1 trang 9 sgk toán 5

Bài 1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5

Bài giải:Bài 2 trang 9 sgk toán 5

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân: ( frac{11}{2}) ;  ( frac{15}{4}) ;  ( frac{31}{5}) .

Bài giải: 

( frac{11}{2}) ( =frac{11.5}{2.5}=frac{55}{10}) ;     ( frac{15}{4}) ( =frac{15.25}{4.25}=frac{375}{100}) ;    ( frac{31}{5}) ( =frac{31.2}{5.2}=frac{62}{10}) .


Bài 3 trang 9 sgk toán 5

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100: 

( frac{6}{25}) ;   ( frac{500}{1000}) ;  ( frac{18}{200}) .

Bài giải:

( frac{6}{25}) ( =frac{6.4}{25.4}=frac{24}{100}) ;                                  ( frac{500}{1000}) ( =frac{500:10}{1000:10}=frac{50}{100}) ;

( frac{18}{200}) ( =frac{18:2}{200:2}=frac{9}{100}) .


Bài 4 trang 9 sgk toán 5

Bài 4. 

  ( frac{7}{10}) … (frac{9}{10})                               (frac{92}{100}) … (frac{87}{100}) ;

          (frac{5}{10}) … (frac{50}{100})                              (frac{8}{10}) … (frac{29}{100}) .

Bài giải:

( frac{7}{10}) (frac{87}{100}) ;        (frac{8}{10}) (>frac{29}{100}) .


Bài 5 trang 9 sgk toán 5

Bài 5. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó (frac{3}{10}) số học sinh là học sinh giỏi toán, ( frac{2}{10}) số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Bài giải:

Số học sinh giỏi toán là: 30 x (frac{3}{10}) = 9 (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là: 30 x ( frac{2}{10}) = 6 (học sinh).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-9-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp