Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 9 bài ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

({4 over {10}} + {7 over {10}} = ……..,,,,,,,,,,,,,,,,,{{18} over 5} – {4 over 5} = ……..)

b) 

(eqalign{
& {5 over 7} + {4 over 9} = ……… cr
& {4 over 5} – {2 over 3} = ……… cr
& {9 over {11}} + {3 over 8} = ……. cr
& {{16} over {25}} – {2 over 5} = …….. cr} )                                                                              

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = ….)

b) (10 – {9 over {16}} = …..)

c) ({2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = …..)

3. Một thư viện  có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign{
& {4 over {10}} + {7 over {10}} = {{4 + 7} over {10}} = {{11} over {10}} cr
& {{18} over 5} – {4 over 5} = {{18 – 4} over 5} = {{14} over 5} cr} )

b)

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = {5 over 1} + {3 over 5} = {{5 times 5} over {1 times 5}} = {{25 + 3} over 5} = {{28} over 5})

b) (10 – {9 over {16}} = {{10} over 1} – {9 over {16}} = {{10 times 16} over {1 times 16}} – {9 over {16}} = {{160 – 9} over {16}} = {{151} over {16}})

c)

Mẫu số chung: 24

(eqalign{
&  {2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = {2 over 3} – ({{1 times 4} over {6 times 4}} + {{1 times 3} over {8 times 3}})cr &= {2 over 3} – ({{4 + 3} over {24}}) = {2 over 3} – {7 over {24}} cr & = {{2 times 8} over {3 times 8}} – {7 over {24}} = {{16} over {24}} – {7 over {24}} = {9 over {24}} = {3 over 8} cr} )

3. 

Bài giải

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là :

({{60} over {100}} + {{25} over {100}} = {{85} over {100}}) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là:

({{100} over {100}} – {{85} over {100}} = {{15} over {100}}) (số sách của thư viện)

Đáp số: ({{15} over {100}}) số sách của thư viện là sách giáo viên

Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-9-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp