Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 4

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 105 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ…

Bài 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 4

Hình chữ nhật ABCD có:

Cạnh AB đối diện với cạnh DC

Cạnh AD đối diện cạnh BC

Hình bình hành EGHK có

Cạnh EK đối diện với cạnh GH

Cạnh EG đối diện với cạnh KH

Hình tứ giác MNPQ có

Cạnh MQ đối diện với cạnh NP

Cạnh MN đối diện với cạnh QP

Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

 

 

 Giải

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

14 x 13 = 182(dm2)

23 x 1 = 368(m2)

Bài 3

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) x 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm ;   b = 3cm

b )a = 10dm;   b = 5dm

Giải

a) Nếu a = 8cm ;   b = 3cm thì chu vi hình bình hành là:

P = (8 + 3) x 2 = 22 (cm)

b) Nếu a = 10dm;   b = 5dm thì chu vi của hình bình hành là:

(10 + 5) x 2 = 30 (dm)

Bài 4. Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

Giải

Diện tích của mảnh đất là:

40 x 25 = 1000 (dm2)

Đáp số : 1000 dm2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-105-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp