Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
47
Rate this post

Giải bài tập trang 6 bài dấu hiệu chia hết cho 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm…

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: ……………

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: ……….

3. Viết vào chỗ chấm các số chia hết cho 9 thích hợp:

63 ; 72 ; …. ; ……….; 99 ; ……. ; 117.

4. Viết vào ô trống chữ số thích hợp để được số chia hết cho 9:

Bài giải

1. 

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: 999; 234 ; 2565.

2. 

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: 69 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 30 179.

3.  Các số chia hết cho 9 thích hợp:

63 ; 72 ; 81 ; 90 ; 99 ; 108 ; 117.

4. 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-6-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp