Giải bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 5

0
62
Rate this post

Giải bài tập trang 98 bài chu vi hình tròn SGK Toán 5. Câu 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d…

Bài 1 trang 98 SGK toán 5

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;                     b) d = 2,5dm;                 c 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 5

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là:

a) 0,6 x 3,14 = 1,844 (cm)

b) 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

c) m = 0,8m

0,8 x 3,14 = 2,512 m

Đáp số: a) 1,844cm; b) 7,85dm; c) 2,512m


Bài 2 trang 98 SGK toán 5

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = (frac{1}{2})m

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là:

a) 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b) 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c)  (frac{1}{2})m = 0,5m

0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số:

a) 17,27cm; b) 40,82dm; c)3,14m


Bài 3 trang 98 SGK toán 5

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Bài giải:

Chu vi của bánh xe là: 0,75 x 3,14 = 2,355m

Đáp số: 2,355m.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-98-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp