Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 110 SGK Toán 9 tập 2

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 110 bài 1 hình trụ – diện tích xung quanh và thể tích hình trụ SGK Toán 9 tập 2. Câu 1: Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…”…

Bài 1 trang 110 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 1 Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…”

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 110 SGK Toán 9 tập 2

Giải:

Điền vào như sau:

(1) Bán kính đáy của hình trụ

(2) Đáy của hình trụ.

(3) Đường cao của hình trụ.

(4) Đáy của hình trụ.

(5) Đường kính đáy của hình trụ

(6) Mặt xung quanh của hình trụ.

 


Bài 2 trang 110 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 2. Lấy một băng hình chữ nhật (ABCD)(h80). Biết (AB = 10cm), (BC = 4 cm); dán băng giấy như hình vẽ ( (B) sát với (A) và (C) sát với (D), không được xoắn).

Có thể dán băng để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ được không.?

Giải: 

Băng giấy sẽ tạo nên một hình trụ.

Chiều cao của hình trụ là (BC = 4cm).

Chú ý: Hình trụ được tạo nên còn thiếu hai mặt đáy hình tròn.

 

Bài 3 trang 110 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 3 Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Giải: 

Gọi (h) là chiều cao, (r) là bán kính đáy của hình trụ.

Ta có:

Hình a: (h = 10cm)  (r = 4cm)

Hình b: (h = 11cm)  (r = 0,5cm)

Hình c: (h = 3m)     (r  = 3,5m).

 


Bài 4 trang 110 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 4. Một hình trụ có đáy là (7 cm), diện tích xung quanh bằng (352 cm^2). Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) (3,2 cm);            (B) (4,6 cm);             (C) (1,8 cm);

(D) (2,1 cm);            (E) Một kết quả khác.

Giải:

Ta có : ({S_{xq}}= 352 cm^2), (r = 7cm)

Từ công thức  ({S_{xq}}= 2πrh) suy ra (h)= (frac{S_{xq}}{2pi r}) 

=> (h)= (frac{352}{2.3,14.7}) ( approx ) 8 (cm)

 Vậy chon E. 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-110-sgk-toan-9-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp