Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 4

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 122 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: So sánh hai phân số…

Bài 1. So sánh hai phân số:

a) (frac{5}{8}) và (frac{7}{8})   b) (frac{15}{25}) và (frac{4}{5})   c)   (frac{9}{7}) và (frac{9}{8})   d) (frac{11}{20}) và (frac{6}{10})

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 4

a) (frac{5}{8}) 

b) Rút gọn phân số : (frac{15}{25}) = (frac{15 : 5}{25 : 5}= frac{3}{5})

(frac{3}{5}) 

c) Quy đồng  mẫu số hai phân số (frac{9}{7}) và (frac{9}{8})  

(frac{9}{7}= frac{9 times8}{7times8}=frac{72}{56});           (frac{9}{8}= frac{9 times7}{8X7}=frac{63}{56})

Vì 72 > 63

nên (frac{9}{7}) > (frac{9}{8})  

d) Quy đồng mẫu số hai phân số (frac{11}{20}) và (frac{6}{10})

(frac{6}{10}= frac{6 times2}{10times2}=frac{12}{20}) ; giữ nguyên (frac{11}{20})

Vì 11

Bài 2. So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

 a) (frac{8}{7}) và (frac{7}{8})

 b) ({9 over 5}) và ({5 over 8})    

c) ({{12} over {16}}) và ({{28} over {21}})

Giải

a) Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số (frac{8}{7}) và (frac{7}{8}) 

(frac{8}{7}= frac{8times8}{7times8}=frac{64}{56}); (frac{7}{8}= frac{7times7}{8times7}=frac{49}{56})

Vì 64 > 49

Nên (frac{8}{7})  > (frac{7}{8}) 

Cách 2: Ta có : (frac{8}{7}) > 1; (frac{7}{8}) 

Nên (frac{8}{7})  > (frac{7}{8}) 

b) 

(eqalign{
& {9 over 5} > 1;,,{5 over 8} & Rightarrow {9 over 5} > {5 over 8} cr} )

c) 

(eqalign{
& {{12} over {16}} 1 cr
& Rightarrow {{28} over {21}} > {{12} over {16}} cr} )

Bài 3. So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánh (frac{4}{5}) và (frac{4}{7})

Ta có: (frac{4}{5}= frac{4times7}{5times7}=frac{28}{35}) và (frac{4}{7}= frac{4times5}{7times5}=frac{20}{35})

Vì 28 > 20 nên (frac{4}{5})  >(frac{4}{7})

Nhận xét:

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số: (frac{9}{11}) và (frac{9}{14})    ; (frac{8}{9}) và (frac{8}{11})

Giải

Ta có: 11  (frac{9}{14})    ;

          9  (frac{8}{11})

Bài 4: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a) (frac{6}{7};frac{4}{7};frac{5}{7})                          b) (frac{2}{3};frac{5}{6};frac{3}{4})

Giải

a) Ta có các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

(frac{4}{7};frac{5}{7};frac{6}{7})

b) Quy đồng mẫu số ba phân số (frac{2}{3};frac{5}{6};frac{3}{4}), chọn mẫu số chung là:12

(frac{2}{3}=frac{2times4}{3times4}=frac{8}{12}); (frac{5}{6}=frac{5times2}{6times2}=frac{10}{12}); (frac{3}{4}=frac{3times3}{4times3}=frac{9}{12})

Vì  8

Nên các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

(frac{2}{3}; frac{3}{4};frac{5}{6})

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-122-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp