Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 17 bài phân số và phép chia số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?…

1. Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

3. Điền dấu (>,=,

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán 4 tập 2

(eqalign{
& {4 over 5}…..1,,,,,,,,,,,,,,,{6 over 6},…..,1,,,,,,,,,,,,,,,,{{11} over 9}……1 cr
& {8 over 7}…..1,,,,,,,,,,,,,,,{{21} over {22}}…..1,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {11}}…..1 cr} )

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài giải

1. 

Bài giải

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = (3 over 4) (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa (3 over 4) lít nước mắm

2.

Tóm tắt

Bài giải:

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

(6:5 = {6 over 5})   (m)

Đáp số: ({6 over 5})  m

3. 

(eqalign{
& {4 over 5} 1 cr
& {8 over 7} > 1,,,,,,,,,,,{{21} over {22}}

4. 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-17-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp