Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán 4

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 13, 14 bài triệu và lớp triệu SGK Toán 4. Câu 1:

Bài 1, bài 2 Tiết 10 trang 13 sgk Toán 4

Bài 1: Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán 4

1 chục triệu : 10 000 000

2 chục triệu : 20 000 000

3 chục triệu:……………..

4 chục triệu:……………..

5 chục triệu:……………..

6 chục triệu:……………..

7 chục triệu:……………..

8 chục triệu:……………..

9 chục triệu:……………..

1 trăm triệu:……………..

2 trăm triệu:……………..

3 trăm triệu:……………..

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Đếm như sau: 1 triệu; 2 triệu; 3 triệu; 4 triệu; 5 triệu; 6 triệu; 7 triệu; 8 triệu; 9 triệu; 10 triệu.

Bài 2. 

3 chục triệu: 30 000 0000

4 chục triệu: 40 000 000

5 chục triệu: 50 000 000

6 chục triệu: 60 000 000

7 chục triệu: 70 000 000

8 chục triệu:. 80 000 000

9 chục triệu: 90 000 000 

1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu: 200 000 000

3 trăm triệu: 300 000 000Bài 3 Tiết 10 trang 13 sgk Toán 4

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.                                        Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi.                                   Bảy triệu.

Sáu trăm.                                                 Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm.                                    Chín trăm triệu.

Hướng dẫn giải:

15000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0                     50000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0                         7000000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0                         36000000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0                       900000000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0
Bài 4 Tiết 10 trang 14 sgk Toán 4

Viết theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

 

Ba trăm mười hai triệu

312 000 000

3

1

2

0

0

0

0

0

0

 

236 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chín trăm chín mươi triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy trăm linh tám triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 Hướng dẫn giải:

Đọc số

Viết số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

 

Ba trăm mười hai triệu

312 000 000

3

1

2

0

0

0

0

0

0

Hai chăm ba mươi sáu triệu

236 000 000

2

3

6

0

0

0

0

0

0

Chín trăm chín mươi triệu

990000000

9

9

0

0

0

0

0

0

0

Bảy trăm linh tám triệu

708000000

7

0

8

0

0

0

0

0

0

Năm trăm triệu

500000000

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Trường  

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-13-14-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp