Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13 SGK Toán 4

0
51
Rate this post

Giải bài tập trang 13 bài so sánh các số có nhiều chữ số SGK Toán 4. Câu 1: Điền dấu >;

Bài 1,bài 2 Tiết 9 trang 13 sgk Toán 4

Bài 1 

9999 …10 000                                                       653 211….653 211

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13 SGK Toán 4

99 999 …100 000                                                   43 256… 432 510

726 585…557 652                                                  845 713…854 713

Hướng dẫn giải:

9999

99 999

726 585 > 557 652                                                  845 713

Bài 2 Tím số lớn nhất trong các số sau:

59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

Hướng dẫn giải:

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011


Bài 3, bài 4 Tiết 9 trang 13 sgk Toán 4

Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092; 943 567; 932 018

Bài 4: 

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092;932 018 ; 943 567

Bài 4

a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999

b) Số bé nhất có ba chữ số là số 100

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số 999999

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số 100000

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-13-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp