Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 13 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền dấu >;

Đề bài

1. >;

(eqalign{
& 5{1 over 7}……….2{6 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3{2 over 7}………3{5 over 7} cr
& 8{6 over {10}}……….8{3 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9{1 over 2}………5{1 over 2} cr} ) 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) (2{1 over 8} + 1{3 over 4} = ……………….)

(3{2 over 7} + 1{3 over 7} = ………………..) 

b) (5{1 over 3} – 2{5 over 6} = ……………….)

 (4{7 over 9} – 1{5 over 9} = ……………)

c) (2{4 over 5} times 3{1 over 8} = …………….)

(1{1 over 5}:1{4 over 5} = ……………)

3. Tính

({{9 times 42} over {14 times 27}} = ………………….) 

Đáp án

1. >;

(eqalign{
& 5{1 over 7},, > 2{6 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3{2 over 7}, & 8{6 over {10}}, = ,8{3 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9{1 over 2}, > ,5{1 over 2} cr} )

2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a)

(2{1 over 8} + 1{3 over 4} = {{17} over 8} + {7 over 4} = {{17} over 8} + {{14} over 8} = {{17 + 14} over 8} = {{31} over 8})

(3{2 over 7} + 1{3 over 7} = {{23} over 7} + {{10} over 7} = {{23 + 10} over 7} = {{33} over 7})                     

b)

(5{1 over 3} – 2{5 over 6} = {{16} over 3} – {{17} over 6} = {{32} over 6} – {{17} over 6} = {{32 – 17} over 6} = {{15} over 6} = {5 over 2})

(4{7 over 9} – 1{5 over 9} = {{43} over 9} – {{14} over 9} = {{43 – 14} over 9} = {{29} over 9})

c)

(2{4 over 5} times 3{1 over 8} = {{14} over 5} times {{25} over 8} = {{14 times 25} over {5 times 8}} = {{350} over {40}} = {{35} over 4})

(1{1 over 5}:1{4 over 5} = {6 over 5}:{9 over 5} = {6 over 5} times {5 over 9} = {2 over 3})

3. Tính

({{9 times 42} over {14 times 27}} = {{9 times 3 times 14} over {14 times 3 times 9}} = 1)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-13-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp