Giải bài 1, 2 trang 13 SGK Toán 5

0
59
Rate this post

Giải bài tập trang 13 bài hỗn số (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số…

Bài 1 trang 13 sgk toán 5

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$$2{1 over 3};4{2 over 5};3{1 over 4};9{5 over 7};10{3 over {10}}$$

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 13 SGK Toán 5

Bài làm:

(2{1 over 3} = {7 over 3}) ;                     (4{2 over 5} = {{22} over 5}) ;                  (3{1 over 4} = {{13} over 4}) ;

(9{5 over 7} = {{68} over 7});                    (10{3 over {10}} = {{103} over {10}}) .


Bài 2 trang 14 sgk toán 5

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a) ( 2frac{1}{3}+4frac{1}{3}) ;                  b) ( 9frac{2}{7}+5frac{3}{7}) ;               c) ( 10frac{3}{10}-4frac{7}{10}) .

Bài làm:

a) ( 2frac{1}{3}+4frac{1}{3}) ( =frac{7}{3}.frac{13}{3}=frac{20}{3}) .

b) ( 9frac{2}{7}+5frac{3}{7}) ( =frac{65}{7}+frac{38}{7}=frac{103}{7}) .

c) ( 10frac{3}{10}-4frac{7}{10}) ( =frac{103}{10}-frac{47}{10}=frac{56}{10}=frac{28}{5}) .

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-13-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp