Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Toán 5

0
80
Rate this post

Giải bài tập trang 139 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu…

Bài 1 trang 139 SGK toán 5 luyện tập

giia.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Toán 5

Bài giải:

Vận tốc chạy của đà điểu là : 5250 : 5 = 1050 (m/phút)

Đáp số: 1050m/phút.


Bài 2 trang 140 SGK toán 5 luyện tập

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bài giải:


Bài 3 trang 140 sgk toán 5 luyện tập

Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Bài giải:

Ta có: nửa giờ hay (frac{1}{2}) giờ hay 0,5 giờ.

Quãng đường đi bằng ô tô là: 25 – 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là: 20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

(hau 20 : (frac{1}{2}) = 40 (km/giờ).

Đáp số : 40km/giờ.


Bài 4 trang 140 sgk toán 5 luyện tập

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Bài giải:

Cách 1:

 Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 1,25 = 24 (km/giờ).

Đáp số: 24km/giờ.

Cách 2: Thời 

gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

1 giờ 15 phút = 75 phút.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 75 = 0,4 (km/phút).

0,4km/ phút = 24km/giờ

Đáp số:  24km/giờ.

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-139-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp