Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 39 bài phép trừ phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({5 over 2} – {3 over 2})                   b) ( {4 over 5} – {2 over 5})

c) ({{13} over 4} – {7 over 4})                 d) ({{27} over {41}} – {{15} over {41}})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Rút gọn rồi tính

a) ({{16} over {24}} – {1 over 3})                b) ({4 over 5} – {{12} over {60}})

3. Tính rồi rút gọn

a) ({{17} over 6} – {2 over 6})                b) ({{16} over {15}} – {{11} over {15}})                 c) ({{19} over {12}} – {{13} over {12}})

4. Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có ({8 over {23}}) số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có ({{11} over {23}}) số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.

Bài giải

1. 

a) ({5 over 2} – {3 over 2} = {2 over 2} = 1)                            b) ( {4 over 5} – {2 over 5} = {2 over 5})

c) ({{13} over 4} – {7 over 4} = {6 over 4} = {3 over 2})                         d) ({{27} over {41}} – {{15} over {41}} = {{12} over {41}})

2.              

a) ({{16} over {24}} – {1 over 3} = {2 over 3} – {1 over 3} = {{2 – 1} over 3} = {1 over 3})     

b) ({4 over 5} – {{12} over {60}} = {4 over 5} – {1 over 5} = {3 over 5})

3. 

a) ({{17} over 6} – {2 over 6} = {{17 – 2} over 6} = {{15} over 6} = {5 over 2})             

b) ({{16} over {15}} – {{11} over {15}} = {{16 – 11} over {15}} = {5 over {15}} = {1 over 3})

c) ({{19} over {12}} – {{13} over {12}} = {{19 – 13} over {12}} = {6 over {12}} = {1 over 2})

4. Tóm tắt

Bài giải

Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

({{11} over {23}} – {8 over {23}} = {3 over {23}}) (trẻ em)

Đáp số: ({3 over {23}}) trẻ em

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-39-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp