Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 4

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 146 bài giới thiệu tỉ số SGK Toán 4. Câu 1: Viết tỉ số của a và b biết…

Kiến thức cần nhớ

Tỉ số của a và b là a: b hay (frac{a}{b}) (b khác 0)

+ Giải bài tập

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 4

Bài 1: Viết  tỉ số của a và b biết:

a) a= 2; b = 3

b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2

d) a = 4; b = 10

Giải

a) (frac{a}{b}=frac{2}{3})                  b) (frac{a}{b}=frac{7}{4})     

c) (frac{a}{b}=frac{6}{2})                    d) (frac{a}{b}=frac{4}{10})

Bài 2: Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ

Giải

a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là: (frac{2}{8})

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là: (frac{8}{2})

Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

Giải

Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 =11 (bạn)

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: (frac{5}{11})

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là: (frac{6}{11})

Bài 4. Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng (frac{1}{4}) số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

Giải

Số trâu ở trên bãi cỏ là: 20 : 4 = 5 (con)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-146-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp