Giải bài 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 55 bài nhân số đo thời gian với một số Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 2: Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?…

1. Tính :

5 giờ 4 phút x 6

4,3 giờ x 4

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập Toán 5 tập 2

3 phút 5 giây x 7

2 giờ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?

3. Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp ?

Bài giải

1.

2.

Bài giải

Số tiết Mai học trong 2 tuần là :

25 ⨯ 2 = 50 (tiết)

Thời gian Mai học trong 50 tiết là :

50 ⨯ 40 = 2000 (phút)

2000 phút = 33 giờ 20 phút

Đáp số : 33 giờ 20 phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ Máy đóng 60 hộp

? phút ⟶ Máy đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian máy đóng 1 hộp là :

 (5:60 = {1 over {12}}) (phút)

Thời gian máy đóng 12000 hộp là :

({1 over {12}} times 12000 = 1000) (phút)

1000 phút = 16 giờ 40 phút

Đáp số : 16 giờ 40 phút

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-55-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp