Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 141, 142 SGK Toán 5

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 141, 142 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống…

Bài 1 trang 141 luyện tập

Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 141, 142 SGK Toán 5

Bài giải

Cột 1: 32,5 x 4 = 130 (km)

Cột 2: 210 x 7 = 1470 (m) hay 1,47 (km)

Cột 3: 40 phút = ( {2 over 3}) giờ

36 x ( {2 over 3}) = 24 (km)

Vậy ta có bảng sau:


Bài 2 trang 141 sgk toán 5 luyện tập

Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài giải:

Thời gian đi của ô tô là: 

12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.

Độ dài quãng đường AB là: 46 x 4,75 = 218,5 (km)

Đáp số: 218,5 km.


Bài 3 trang 142 SGK toán 5 luyện tập

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Bài giải:

15 phút = 0,25 giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:8 x 0,25 = 2 (km).

Đáp số: 2km.


Bài 4 trang 142 sgk toán 5 luyện tập

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

Bài giải:

1 phút 15 giây = 75 giây

Quãng đường di chuyển của  kăng-gu-ru là: 

14 x 75 = 1050 (m)

Đáp số: 1050m.

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-141-142-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp