Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

0
91
Rate this post

Giải bài tập trang 40 bài phép trừ phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({3 over 4} – {2 over 3})          b) ({7 over 5} – {3 over 7})

c) ({4 over 3} – {3 over 5})          d) ({{11} over 3} – {2 over 5})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

2. Tính:

a) ({8 over 9} – {1 over 3})          b) ({4 over 5} – {6 over {25}})

3. Một trại chăn nuôi gia súc có ({9 over {11}}) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết ({4 over 5}) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

4. Có hai voì nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được ({5 over {12}}) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được ({1 over 3}) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Bài giải

1.

a) ({3 over 4} – {2 over 3} = {9 over {12}} – {8 over {12}} = {1 over {12}})   

b) ({7 over 5} – {3 over 7} = {{49} over {35}} – {{15} over {35}} = {{34} over {35}})

c) ({4 over 3} – {3 over 5} = {{20} over {15}} – {9 over {15}} = {{20 – 9} over {15}} = {{11} over {15}})

d) ({{11} over 3} – {2 over 5} = {{55} over {15}} – {6 over {15}} = {{49} over {15}})

2.

a) ({8 over 9} – {1 over 3} = {{24} over {27}} – {9 over {27}} = {{15} over {27}} = {5 over 9})

b) ({4 over 5} – {6 over {25}} = {{20} over {25}} – {6 over {25}} = {{20 – 6} over {25}} = {{14} over {25}})

3. 

Tóm tắt

Bài giải

Số thức ăn còn lại trong trại là: ({9 over {11}} – {4 over 5} = {{45 – 44} over {55}} = {1 over {55}})

(tấn)

Đáp số: ({1 over {55}}) tấn.

4.

Tóm tắt

Bài giải

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:

({5 over {12}} – {1 over 3} = {5 over {12}} – {4 over {12}} = {1 over {12}}) (bể)

Đáp số: ({1 over {12}}) bể.       

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-40-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp