Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153, 154 SGK Toán 5

0
99
Rate this post

Giải bài tập trang 153, 154 Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153, 154 SGK Toán 5 SGK Toán 5. Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân…

Bài 1 trang 153 sgk toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153, 154 SGK Toán 5

4km 382m ;            2km 79m ;          700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ;                5m 9cm ;           5m 75mm.

Bài giải:

a) 4km 382m = 4,382km ; 

2km 79m = 2,079km;

700m =  0,700km.

b) 7m 4dm = 7,4m ;

 5m 9cm = 5,09 m  ;

 5m 75mm = 5,075m.


Bài 2 trang 153 sgk toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g;                          1kg 65g.

b)  Có đơn vị đo là tấn:

8 tấn 760kg ;                      2 tấn 77 kg.

Bài giải:

a) 2kg 350g = 2,350kg ;

1kg 65g  =1,065 kg.

b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn ;

2 tấn 77 kg = 2,077 tấn.


Bài 3 trang 153 sgk toán 5 ôn tập đo độ dài tiếp theo

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = …cm   ;

b) 0,075km = …m;

c) 0,0064kg = …g;

d) 0,08 tấn = …kg.

Bài giải:

a) 0,5m = 50cm   ;

b) 0,075km = 75m;

c) 0,0064kg = 64g;

d) 0,08 tấn = 80kg.


Bài 4 trang 154 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3576m = …km ;

b) 53cm =…m ;

c) 5360kg = …tấn ;

d) 657g = …kg  ;

Bài giải:

a) 3576m = 3,576km ;

b) 53cm = 0,53m ;

c) 5360kg = 5,360tấn ;

d) 657g = 0,657kg  ;

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-153-154-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp