Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 SGK Toán 5

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 16, 17 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 16 sgk toán 5

Bài 1. Tính:

a) ( frac{7}{9}.frac{4}{5}) ;      b) ( 2frac{1}{4}.3frac{2}{5}) ;       c) ( frac{1}{5}:frac{7}{8}) ;        d) ( 1frac{1}{5}:1frac{1}{3}) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 SGK Toán 5

Bài làm

a) ( frac{7}{9}.frac{4}{5}) ( =frac{7.4}{9.5}=frac{28}{45}) ;

b) ( 2frac{1}{4}.3frac{2}{5}) ( =frac{9}{4}.frac{17}{5}=frac{153}{20}) ;

c) ( frac{1}{5}:frac{7}{8}) ( =frac{1}{5}.frac{8}{7}=frac{8}{35}) ;

d) ( 1frac{1}{5}:1frac{1}{3}) ( =frac{6}{5}:frac{4}{3}=frac{6}{5}.frac{3}{4}=frac{9}{10}) ;


Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 5

Bài 2. Tìm x.

a) x + ( frac{1}{4}) = ( frac{5}{8}) ;       b) x – ( frac{3}{5}) = ( frac{1}{10}) ;        c) x . ( frac{2}{7}) = ( frac{6}{11}) ;        d) x : ( frac{3}{2}) = ( frac{1}{4}) .

Bài làm

a) x + ( frac{1}{4}) = ( frac{5}{8})                         b) x – ( frac{3}{5}) = ( frac{1}{10})

    x = ( frac{5}{8}) – ( frac{1}{4})                             x = ( frac{3}{5}) + ( frac{1}{10})

    x = ( frac{3}{8})                                 x = ( frac{7}{10}).

c) x . ( frac{2}{7}) = ( frac{6}{11})                        d) x : ( frac{3}{2}) = ( frac{1}{4})        

   x = ( frac{6}{11}) : ( frac{2}{7})                            x = ( frac{1}{4}) x ( frac{3}{2})

   x = ( frac{6}{11}) x ( frac{7}{2})                           x = ( frac{3}{8}) 

   x = ( frac{21}{11}).


Bài 3 trang 17 sgk toán 5

Bài 3. Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;     c) 5m 36 cm;      d) 8m 8cm.

Bài làm

a) 2m 15cm = 2m + ( frac{15}{100}) m = ( 2frac{15}{100}) m;

b) 1m 75cm = 1m + ( frac{75}{100}) m = ( 1frac{75}{100}) m;

c) 5m 36 cm = 5m + ( frac{36}{100}) m = ( 5frac{36}{100}) m;

d) 8m 8cm = 8m + ( frac{8}{100}) m = ( 8frac{8}{100}) m.


Bài 4 trang 17 sgk toán 5

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2

B. 1400 m2

C. 1800 m2

D. 2000 m2

Bài làm

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Khoanh vào B.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-16-17-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp