Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 170 bài ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai…

Bài 1: Phân số thứ nhất là (frac{4}{5}), phân số thứ hai là (frac{2}{7}). Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Bài 2: Số ?

a)         

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4

b) 

Bài 3: Tính:

a) (frac{2}{3}) + (frac{5}{2}) – (frac{3}{4}) ;                 (frac{2}{5}) x (frac{1}{2}) : (frac{1}{3}) ;                    (frac{2}{9}) : (frac{2}{9}) x (frac{1}{2}) .

b) (frac{4}{5}) – (frac{1}{2})  + (frac{1}{3}) ;                (frac{1}{2})  x (frac{1}{3})  + (frac{1}{4}) ;                  (frac{2}{7}) :  (frac{2}{3}) – (frac{1}{7})

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được (frac{2}{5}) bể, giờ thứ hai chảy được (frac{2}{5}) bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng (frac{1}{2}) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Bài giải:

Bài 1:

Tính tổng: (frac{4}{5}) + (frac{2}{7}) = (frac{28}{35}) + (frac{10}{35}) = (frac{38}{35})

Tính hiệu: (frac{4}{5}) – (frac{2}{7})  = (frac{28}{35}) + (frac{10}{35}) = (frac{18}{35})

Tính tích: (frac{4}{5}) x (frac{2}{7}) = (frac{8}{35})

Tính thương:  (frac{4}{5}) :  (frac{2}{7}) =  (frac{4}{5}) x (frac{7}{2}) = (frac{28}{10}) = (frac{14}{5})

Bài 2:

a) Cột thứ nhất: (frac{4}{5}) – (frac{1}{3}) = (frac{12}{15}) – (frac{5}{15}) = (frac{7}{15}), viết (frac{7}{15}) vào ô trống.

Cột thứ hai: (frac{1}{2}) + (frac{1}{4}) = (frac{4}{8}) + (frac{2}{8}) = (frac{6}{8}) = (frac{3}{4}), viết (frac{3}{4}) vào ô trống.

Cột thứ ba: (frac{7}{9}) – (frac{1}{5}) = (frac{35}{45}) – (frac{9}{45}) = (frac{26}{45}), viết (frac{26}{45}) vào ô trống.

b) Cột thứ nhất: (frac{2}{3}) x (frac{4}{7}) = (frac{8}{21}), viết (frac{8}{21}) vào ô trống.

Cột thứ hai: (frac{8}{9}) : (frac{1}{3}) = (frac{8}{9}) x (frac{3}{1}) = (frac{8}{3}), viết (frac{8}{3}) vào ô trống.

Cột thứ ba: (frac{6}{11}) : (frac{2}{9}) = (frac{6}{11})  x (frac{9}{2}) = (frac{27}{11}), viết (frac{27}{11}) vào ô trống.

Bài 3:

a) (frac{2}{3}) + (frac{5}{2}) – (frac{3}{4}) = (frac{8}{12}) + (frac{30}{12}) – (frac{9}{12}) = (frac{38}{12}) – (frac{9}{12}) = (frac{29}{12})

(frac{2}{5}) x (frac{1}{2}) : (frac{1}{3}) = (frac{1}{5}) : (frac{1}{3}) = (frac{1}{5}) x (frac{3}{1}) = (frac{3}{5})

(frac{2}{9}) : (frac{2}{9}) x (frac{1}{2}) = (frac{2}{9}) x (frac{9}{2}) x (frac{1}{2})  = 1 x (frac{1}{2})  = (frac{1}{2})

b)  (frac{4}{5}) – (frac{1}{2})  + (frac{1}{3})  = (frac{24}{30}) – (frac{15}{30}) + (frac{10}{30}) = (frac{9}{30}) + (frac{10}{30}) = (frac{19}{30})

(frac{1}{2})  x (frac{1}{3})  + (frac{1}{4}) = (frac{1}{6}) + (frac{1}{4}) = (frac{2}{12}) + (frac{3}{12}) = (frac{5}{12})

(frac{2}{7}) :  (frac{2}{3}) – (frac{1}{7}) = (frac{2}{7}) x (frac{3}{2}) –  (frac{1}{7}) = (frac{3}{7}) – (frac{1}{7}) = (frac{2}{7})

Bài 4: 

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

(frac{2}{5}) + (frac{2}{5}) = (frac{4}{5}) (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng (frac{1}{2}) bể là:

(frac{4}{5}) – (frac{1}{2}) = (frac{3}{10}) (bể)

Đáp số: a) (frac{4}{5}) bể         ; b) (frac{3}{10}) bể.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-170-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp